Dönek Güvercin Özellikleri

üsküpViCUT YAPILARI VE BİYOLOJİLERİ:

Orta irilikte ancak oldukça uzun sayılabilecek bir güvercin ırkıdır.14 adet olan kuyruk telek tüyleri de genellikle normalden uzun ve geniş sayılabilir.Bir çoğunda kuyruk hafifçe kelebeklerde olduğu kadar olmasada çatı şeklinde iki yana eğimlidir.Kanatlarını kuyruğun üzerinde taşıyan bu ırkta kanatlar uca doğru biraz sivrice ve kanat açıklığı diğer birçok ırka nazaran biraz daha geniştir (iki kanat ucu mesafe) aynı zamanda uzunca bir gagaya sahiptirler.Kısa sayılabilecek ayaklara sahip olan bu kuşların duruşu neredeyse yere paraleldir.Türkiye de yetiştirilen döneklerde paça ve tepe görülmez.Son yıllarda sıkça görülmeye başlayan paça yada tozluklu olanları makedonya (yugoslavya) döneği ile melezdir.Alaca ve düz her renkte görülen bu güvercinlerde en yaygın renkler beyaz kafalı,kanat uçları beyaz ve beyaz kafalı,kanat uçları ve kuyruk beyazdır.Diğer tarafları genellikle siyah,mavi,gök tür.En az rastlananları kırmızı alacalardır.Göz renkleri genellikle siyah olmakla beraber yabani göz rengi hariç diğer göz renklerine de rastlanmaktadır.
Eşeysel olgunluk (kızgınlık) diğer ırklara nazaran biraz daha geçtir.Yavrulara bakma özellikleri diğer ırklara gra biraz daha kötüdür.Genellikle bir yuvadaki yavrular arasında belirgin bir gelişme farklılığı gözükür.

TÜRKİYEDE YETİŞTİRİLDİKLERİ YÖRELER:
Ana yetiştirilme bölgesi Türkiye nin batısıdır.Buralarda fazla yaygın olmamakla birlikte bazı yörelerde neredeyse dönek yetiştirilir.En fazla yetiştiricisi izmir dedir.izmir den sonra Denizli ve Bursayı sayabiliriz.özellikle bursa ve izmir de başka ırklarda beslenirken denizlide neredeyse yalnızca dönek yetiştirilmektedir.

UÇUŞ:
Salındıklarında çok çabuk yükseklik kazanan bu kuşlara yerden kuş gösterildiğinde (pırıltı) kanatlarını toplayarak dalarlar ve bu dalış sürecinde bir yada bir kaç kez kanat kuyruk ekseninde pervane şeklinde dönerler.Bu ırkta ıslah hedefi yüksek hızda uzun mesafe dönüştür.Dönüş esnasında kanatların duruşu kuştan kuşa farklılık gösterir.Bazıları kanatlarını neredeyse vücutlarına yapıştırarak dönerken büyük bir kısmı dönüş esnasında kanatlarını çeyrek açık tutarlar.Diğer bir kısmı ise kanatlarını oldukça fazla açarak dönerler.Yandan bakıldığında kuşun her dönüşünde kendisini çevirttirdiği ve makaracılardan farklı olarak dönüşler arası geçiş çok hızlı dönüşlerde dahi belli olur.En iyi dönüş 45 derecelik açıyla daldığında görülebilir.Bu açıdan sapma dalış ve dönüş kalitesini olumsuz etkiler.

UÇURMAYA ALIŞTIRMA:
Hiç uçmamış bir yavru kolayca uçan kuşların ardından yükselebilir.işte bu özellikleri nedeniyle genç kuşlar ilk uçurulduklarında dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var.ilk uçuşlarında dahi diğer kuşları takip edip kolayca yükselebilirler ancak çoğunlukla aşağıdan kuş gösterildiğinde diğer alışkın kuşlar gibi aşağı hızla inememektedirler.Henüz çevreyide yeterince tanımadıkları için çok yüksekten fazla açılmakta ve kaybolmaktadırlar.Hele hele çevrede başka kuşlar uçuyorsa ve hatta yabani güvercin ve kumrular dahi yavrunun şaşırmasına neden olabilir.yavru yitirmemenin diğer bir yolu erken uçurmamaktır.Eğer ilk olarak 8-10 haftalık yaşta uçurulurlarsa yön bulma yetenekleri gelişmiş olacağından ve yerdende olsa çevreyi iyi tanımış olacağından kaybolmaları zordur.Dönekler formda tutuldukları sürece ilk uçurma çok geç yaşta yapılsa dahi sorun yaratmaz.Ergenleşmiş yani 20-22 haftalık kuşların dahi uçurulmaları çok kolaydır.Ayrıca geç yaşta uçurma dalış ve dönüş kalitesinide olumsuz yönde etkilemez.Ancak bu dönemde beslenmelerine dikkat edilerek yağlanmaları önlenmelidir.Yağlanma iyi uçan kuşlarda dahi dalış ve dönüş kalitesini olumsuz yönde etkiler.

Alıştırmada pozisyon aldıktan sonra inecekleri yere yani kuş gösterilecek yere mutlaka bakmaları sağlanmalıdır.Zira dalış ve dönüş kalitesi bu durumdan oldukça etkilenmektedir.Dönekler uçarken onları iyi izleyebilecek ve onlarında bizi iyi görebilecekleri yerde durulmalıdır.Kuşlar uçarken onların bizi göremiyecekleri bir yerde durmamız sonra ortaya çıkıp pozisyon almalarını beklemek boşunadır.Zira pozisyon al işareti kendimiz oluruz ve kuşlar bizi görür görmez dalış için beklemeye ve hatta dalışa geçerler.Bu nedenle daima görünecek bir yerde durulmalı ve dalış için hazır ol işareti verilmelidir.(yazı ve fotolar alıntıdır)

kaynak kuscular.org

Bir Cevap Yazın

Current day month ye@r *